Category Archives: Uncategorized

Για τη Μπέτυ, που θα μας λείψει αφάνταστα…

Τη Μπέτυ Λεοτσάκου, την πρωτοσυνάντησα περίπου πριν 16 χρόνια στο Φάρο Τυφλών. Πρωτοετής φοιτήτρια νομικής, εγώ, τότε, πραγματοποιούσα μαθήματα εκπαίδευσης στην κινητικότητα και στον προσανατολισμό, εκείνη, εργαζόταν στην κοινωνική υπηρεσία. Η μνήμη μου δε με βοηθάει πολύ… αδυνατώ να παραθέσω όσα μοιράστηκα μαζί της με γραμμική αφηγηματική σειρά…. Δε με πειράζει… προτιμώ, να θυμάμαι τις στιγμές της ανθρώπινης, βαθιά ανθρώπινης επικοινωνίας μας ως μικρά κομματάκια ενός πάζλ, που έμεινε ανολοκλήρωτο… δυστυχώς… με τρόπο τραγικό… Συνέχεια

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Μετααναγνώσεις, Uncategorized

Για τη χρονιά, που θα ‘ρθει….

Για τη χρονιά, που θα ‘ρθει… 

Τι άλλο;

Αγάπη, Αλληλεγγύη, Ανθρωπιά!! 

 

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ν. 2643/1998: Μια αναμενόμενη εξέλιξη εν μέσω Θέρους.

Στις 5 Αυγούστου του 2011 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του Νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», στο Πρώτο Τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμός Φύλλου 170 (ΦΕΚ 170 α’), στο οποίο μεταξύ άλλων λύνονται νομοθετικά τα διαδικαστικά προβλήματα, που είχαν ανακύψει, εξαιτίας της γενικόλογης μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΔ στις νεοσύστατες Περιφέρειες του Νόμου Καλλικράτη.

Τις λεπτομέρειες σχετικά με την νομική προσέγγιση του ζητήματος μπορείτε να τις διαβάσετε στην προγενέστερη ανάρτηση μας: «Βασικά Ερωτήματα για την Προκήρυξη του Ν. 2643/1998 του έτους 2008 για την «αναγκαστική τοποθέτηση» Πολιτών/ισών με Αναπηρία ζητούν απαντήσεις.»

Εν προκειμένω αντιγράφουμε αυτούσιο ως έχει το επίμαχο άρθρο 90 του Ν. 3996/2011, μια που το Προσβάσιμο του συγκεκριμένου ΦΕΚ καθιστά κάτι τέτοιο δυνατό εκ μέρους μας. Σημειώνεται ευνόητα, ότι η πολυπόθητη τροπολογία ενδιαφέροντος για τις εν εξλίξει σε όλη την χώρα διαδικασίες αναγκαστικής τοποθέτησης Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών βρίσκεται στην παρ. 1 του αντιγραφόμενου άρθρου: Συνέχεια

4 Σχόλια

Filed under Uncategorized

Θέσεις Της Κίνησης Χειραφέτησης ΑμεΑ, αναφορικά με την εγκύκλιο του ΙΚΑ 37/2011

Η απόφαση της Διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων να περικόψει σε ποσοστό έως και 50% το αποδοτέο ποσό προς τους/τις Ασφαλισμένους/ες με Αναπηρία για την κτήση ορθοπεδικών ή ορθωτικών ειδών και τεχνητών βοηθημάτων από σήμερα αποτελεί μία πραγματικότητα, εφόσον η 1η Ιουλίου συνιστά την ημερομηνία έναρξης της άκρως δυσμενούς από πλευράς δικαιωματικής Εγκυκλίου 37/2011.

Ελπίζουμε, ότι η σοβαρότητα ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος, συνδεόμενου με τον σκληρό πυρήνα του Δικαιώματος της Αξίας του/της Ανθρώπου αλλά και με την διατήρηση των ελάχιστων εγγυήσεων για την ποιότητα ζωής όλων των Ανθρώπων με Αναπηρία δεν θα υποβαθμιστεί.

Προσδοκούμε οι επισημάνσεις και αιτιάσεις μας να βρουν ηχηρές φωνές συμπαράστασης.

Με την πεποίθηση, ότι η παρούσα συγκυρία θα δώσει το έναυσμα για να ανοίξει ένας διάλογος ουσιώδης και ψύχραιμος προς την κατεύθυνση μιας κριτικής θεώρησης γύρω από την αποκατάσταση, την υγεία, την κοινωνική προστασία και την κατάγνωση ασφαλιστικών δικλείδων υπέρ αυτών: Αναδημοσιεύουμε στο σύνολο του το Κείμενο των Θέσεων της Κίνησης Χειραφέτησης ΑμεΑ, μιας συλλογικότητας ενεργοποιημένων Πολιτών/ισών. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Βασικά Ερωτήματα για την Προκήρυξη του Ν. 2643/1998 του έτους 2008 για την «αναγκαστική τοποθέτηση» Πολιτών/ισών με Αναπηρία ζητούν απαντήσεις.

Η εικόνα ενός χειρόγραφου εγγράφου.

Στο παρελθόν αρκετή μελάνη έχει χυθεί αναφορικά με τον σχολιασμό των διατάξεων του Νόμου 2643/1998 περί «Αναγκαστικής Τοποθέτησης Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών», του μοναδικού δηλαδή νόμου στην Ελληνική έννομη τάξη, στον οποίο απαντάται ένα ρυθμιστικό πλέγμα άμεσης προκηρύξεως οργανικών θέσεων με γγνώμονα την κατάφαση συγκεκριμένων κριτηρίων ποσόστωσης ανά επί μέρους κατηγορία σε φορείς του Δημοσίου εν στενή και ευρεία εννοία και του ιδιωτικού τομέα της συνθετότητας των διαδικασιών, της αναποτελεσματικότητας της προστασίας, στην οποία αυτές άγουν, της ασυνέπειας και αδράνειας στην εφαρμογή τους και εν τέλει της αλυσιτέλειας τους. Συνέχεια

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

ΙΣΟΤΙΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΛΑΓΙΑ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δικηγόρος

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στο 6ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηνών με τον Συνδυασμό «δικαίωμα στην Πόλη» και τον Γιώργο Καμίνη.

ΙΣΟΤΙΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η Αθήνα μπορεί και πρέπει να γίνει μια πόλη βιώσιμη, μια πόλη ισοτιμίας, προσβασιμότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης για όλους τους Ανθρώπους με Αναπηρία.
Ο Δήμος Αθηναίων είναι υπεύθυνος για την χάραξη ουσιωδών στρατηγικών ενεργοποίησης της Κοινωνίας, ριζικών παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα και πρόσφορων δράσεων με κεντρικό άξονα την κατανόηση της Αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες επιστημονικές και νομοθετικές θέσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ατόμων με Αναπηρία στρέφουμε το βλέμμα στο Δικαίωμα κάθε ανθρώπου, που ζει κάτω από αυτήν την συνθήκη να διεκδικεί την άρση κάθε εμποδίου, που περιορίζει την συμμετοχή του σε ίση βάση με τους συμπολίτες του.
Στόχος μας είναι ο Δήμος Αθηναίων να αποτελέσει εφεξής για όλους τους Δημότες με Αναπηρία χωρίς διακρίσεις φυλής,  φύλου, εθνωτικής προέλευσης, θρησκείας, ηλικίας,  σεξουαλικής ταυτότητας ή άλλης κατάστασης έναν πραγματικό εγγυητή πλήρους άσκησης των Δικαιωμάτων τους.
Οι Πολίτες με Αναπηρία δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική και δημόσια ζωή, λαμβάνοντας μέρος στις διεργασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Η επί ίσοις όροις ανάμιξη των Αθηναίων Δημοτών με Αναπηρία στις τοπικές διαδικασίες Σχεδιασμού Πολιτικών στηρίζεται αλλά και τεκμηριώνει τις αρχές του Κράτους Δικαίου, της Ισότητας και της Δημοκρατίας. Οι αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τους Δημότες με Αναπηρία θα πρέπει να λαμβάνονται τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας και της Δημοσιότητας.
Όλοι οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να καταστήσουν τις υπηρεσίες τους προς το κοινό φιλικές και προσιτές στους Ανθρώπους με Αναπηρία χωρίς περιορισμούς, παρέχοντας συνάμα ενημέρωση που δεν θα τους αποκλείει. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized