Monthly Archives: Ιουνίου 2012

«Το τελικό Κείμενο Συμπερασμάτων της Διάσκεψης του Ρίο +20 περιλαμβάνει αναφορές για την Αναπηρία»!

Στο τελικό Κείμενο σύνοψης των Συμπερασμάτων και των χαραζόμενων πολιτικών της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών του Ρίο + 20 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, 20 χρόνια μετά την ομώνυμη της το 1992 Διάσκεψη της Γης,  από τις 20 ως τις 22 Ιουνίου 2012 περιλαμβάνονται ρητές αναφορές για την Αναπηρία.

Στο Κείμενο των τελικών Συμπερασμάτων της Διάσκεψης του Ρίο + 20 «Το μέλλον, που θέλουμε» «The Future we want» απαντώνται πέντε εξειδικευμένες αναφορές για την Ομάδα Κοινωνικού Αποκλεισμού των Ανθρώπων με Αναπηρία.

Συγκεκριμένα τα Κράτη είναι υπεύθυνα:

-Στο να σέβονται, στο να προστατεύουν και στο να προωθούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες για όλους/ες (τους ανθρώπους) (παρ. 9).

-Στο να σέβονται, στο να προστατεύουν και στο να προωθούν την συμμετοχή και την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση και στις Δικαιοδοτικές και Διοικητικές αρχές, για την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης (παρ. 43).

-Στο να εγγυώνται, ότι οι (χαραζόμενες) στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Εξάλειψης της Φτώχιας Πολιτικές της Πράσινης Οικονομίας θα πρέπει να ….. ενισχύουν την ευημερία των Ανθρώπων με Αναπηρία (παρ. 58 κ).

-Στο να δεσμευτούν  ότι θα προωθήσουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στον σχεδιασμό και στην οικοδόμηση βιώσιμων πόλεων και αστικών οικισμών (κέντρων) και στο να δεσμευτούν, ότι θα προωθήσουν Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίες θα υποστηρίζουν την στέγαση και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, χωρίς αποκλεισμούς και ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης για όλους/ες, ιδίως για τα Πρόσωπα με Αναπηρία (παρ. 135).

-Και τέλος τα Κράτη είναι υπεύθυνα στο να τονίζουν την ανάγκη για εξασφάλιση Ίσης Πρόσβασης στην Εκπαίδευση των Ανθρώπων με Αναπηρία (παρ. 229).

* Η μετάφραση του κειμένου έγινε από την γράφουσα.
Ρίο +20 Συνέχεια

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Εκθέσεις

Σκέψεις Επίκαιρες…

Σκέψεις επίκαιρες…

Το 1996, η επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένου Εθνών εξέδωσε το θεμελιώδους σημασίας γενικό σχόλιο για το άρθρο 25 του Διεθνούς συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, με το οποίο κατοχυρώνεται το Δικαίωμα Συμμετοχής στην Πολιτική Ζωή κάθε Πολίτη/ισας. Ερμηνεύοντας το εν λόγω άρθρο, η Επιτροπή αναγνώρισε, ότι οι περιορισμοί στο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι επιτρεπτοί. Ωστόσο, οι όροι άσκησης των δικαιωμάτων αυτών «πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά και λογικά κριτήρια». Κατά την θέση του συγκεκριμένου οργάνου του Ο.Η.Ε., π.χ. το μεγαλύτερο ηλικιακό όριο για την εκλογή σε συγκεκριμένο αξίωμα θα μπορούσε να θεωρηθεί θεμιτός περιορισμός. Ωστόσο, «δεν επιτρέπονται διακρίσεις μεταξύ των πολιτών κατά την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσιακής κατάστασης, τόπου γέννησης ή άλλης κατάστασης», σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Συμφώνου.

Η Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων  θεωρεί «παράλογο να περιορίζεται το δικαίωμα ψήφου για λόγους σωματικής αναπηρίας ή να επιβάλλονται απαιτήσεις εγγραματοσύνης, συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου ή συγκεκριμένης περιουσιακής κατάστασης». Παρά ταύτα, στο ίδιο Γενικό Σχόλιο της η Επιτροπή σημείωνε προ δεκαεξαετίας ότι, η Νοητική Αναπηρία  («νοητική ανικανότητα») θα μπορούσε να συνιστά λόγο άρνησης της αναγνώρισης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι του ατόμου.

Σήμερα εν έτη 2012 σαφώς και διεθνώς έχουν διατυπωθεί σοβαρότατες αντιρρήσεις και ως προς τον ερμηνευτικό περιορισμό της Επιτροπής, που βασίζεται στην ζώσα κατάσταση της Νοητικής Αναπηρίας, αντιρρήσεις οι οποίες εκκινούν από το κοινωνικό κριτήριο μεταχείρισης, κατανόησης και αποδοχής της λειτουργικότητας.

Το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσπαθώντας να ενεργοποιήσει την κοινή γνώμη προς αυτήν την κατεύθυνση στην καμπάνια του «Disability Votes Count » ενόψει και των Ευρωεκλογών υπενθύμιζε το αυτονόητο:

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Με την δύναμη της εικόνας, Μετααναγνώσεις

Τόσο απλά…

Κάπου ανάμεσα στην καταιγίδα ροής των Πληροφοριών στα Social Media…

 

 

Τόσο μα τόσο λυτά ειπωμένο… το αυτονόητο…!!

 

Brussels, Belgium metro.

 

Brussels, Belgium metro.  "Look the smile Not the Disability!!!"

 

«Look the smile

Not the Disability!!!»

Σχολιάστε

Filed under Με την δύναμη της εικόνας, Μετααναγνώσεις