Monthly Archives: Νοέμβριος 2012

Κική Δημουλά – Προτομή Πιθανότητας

ΠΡΟΤΟΜΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ
I

Πόσοι, θεοί χρειάστηκαν για ν’ άποτύχει ενας.

Έσύ φήμη μείνε έδώ στον ξακουστό Έρμη
να μαγνητίζεις βλέμματα — περίφερέ τα
στούς ορθρινούς μηρούς και το παφλάζον φύλο
δείξε τή χαλαρή αύταρέσκεια του χεριού
σάν νά μαδάει ή στάθμη της άνύψωσης
άλλα μακριά άπό τον φόβο πώς θά πέσει
άνάσυρε τή σκίαση πού σέρνεται μεταξωτή άναβολή
άνάμεσα στο γόνατο και τήν τεμπέλα κάμψη.

Έγώ συρρέω ύμνητική
γι’ άλλο κεφάλι έφηβο διστακτικά ωραίο.
Σέ σιδερένια άνάρτηση μπηγμένο
φαντάζει λάφυρο εξαίσιο πού εφερε
ό άποχωρισμος άπ’ το χαμένο κάπου σώμα.

«Εχει το μάρμαρο το χρώμα της γαρδένιας
άρχή-άρχή μόλις τήν κόψουν άπ’ το άσπρο
όταν άκόμα δόλια τήν πλησιάζει τό κιτρίνισμα φορώντας
το δήθεν άθώο προσωπείο μιας θαμπάδας
πριν νά της δώσει μιά και πλάφ βυθίζεται
σ’ αύτο το μαύρο πράμα πώς το λένε.

Μέ ωριμάζουν κι άλλο σέ άκοίταχτη
τ’ άνεστραμμένα μάτια σβηστά
κι ή άδρανής του στόματος εύχέρεια
μέ κλείνει ντροπαλή και ξαφνιασμένη
στην περασμένη άγκαλιά της ιστορίας των φιλιών.

Διαβάζω: «Ισως άνήκει στον Άντίνοο.
«Ισως; Είναι εδώ ό πασίγνωστος γλύπτης
της άναμονης
ό σκασιάρχης χρόνος
ό άσωτος υιός της άβεβαιότητας;

Γοητευτικός οσο κανένα ναί.
Φοράει τό δήθεν άθώο προσωπείο μιας θαμπάδας
και τάζεται έραστής στις άρρωστιάρες πιθανότητες.
«Ωσπου τους δίνει μια και πλάφ βυθίζονται
σ’ αύτό τό μαύρο πράμα πώς τό λένε.

Σμιλεύομαι άναμονή.
Μιά κι είναι εδώ αυτός ό έραστής
ύπάρχει καμιά άρρωστιάρα πιθανότητα νά’ρθεις;

«Α, και νά ‘ρχόσουν έστω ως τά μισά τού ϊσως.
Ποιος ήρθε ποιός έπέστρεψε ποτέ έξ ολοκλήρου.

Από την «Εφηβεία της Λήθης»

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Με την δύναμη της εικόνας, Μετααναγνώσεις

Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού: «Τα Παιδιά με Αναπηρία κλείνονται με μεγάλη ευκολία σε Ιδρύματα»!

Children's Day 2012 Google jpg

Στις 19 Ιουνίου 2012 δημοσιοποιήθηκαν τα τρία κείμενα με τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Παιδιού του Ο.Η.Ε. (C.R.C.), οι οποίες αποτελούν το συμπερασματικό πλαίσιο, αναφορικά με την κατάσταση των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην χώρα μας επί τη βάση τριών διεθνών δεσμευτικών κειμένων, ήτοι της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την πώληση Παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την εμπλοκή Παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις.

Κατά περιεχόμενο οι συστάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται αξιολογικά, συνεκτιμώντας σε παράλληλη ανάγνωση με την 2η και 3η ενοποιημένη περιοδική έκθεση της Ελλάδος, την εναλλακτική έκθεση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, τις διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη (κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού) και την έκθεση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (Ε.Π.Σ.Ε.).

Όπως σημειώνεται από το Ε.Π.Σ.Ε., στο σχετικό με το καλωσόρισμα των συστάσεων της C.R.C. Δελτίο Τύπου του: «Βασική διαπίστωση του ΟΗΕ είναι πως η Ελλάδα δεν έχει πολιτική για τα δικαιώματα του παιδιού αφού δεν υπάρχει κανένα όργανο συντονισμού της εφαρμογής των σχετικών πολιτικών ή έστω παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της. Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού που δημιουργήθηκε το 2001 για να παραπλανήσει την Επιτροπή πως υπήρχε τέτοιο όργανο σχεδόν ποτέ δεν λειτούργησε και η επανίδρυσή του προκηρύχθηκε παραμονές της φετινής εξέτασης από τον ΟΗΕ με ανάλογο στόχο. Παράλληλα, όπως κάθε άλλη Επιτροπή του ΟΗΕ, επισημάνθηκε πως η Ελλάδα δεν έχει στατιστικά στοιχεία για την καταγραφή, παρακολούθηση και αποτίμηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών και των διώξεων για παραβιάσεις των σχετικών νόμων. Τέλος, και αυτή η Επιτροπή επανέλαβε πως σχεδόν όλες οι προηγούμενες συστάσεις της (του 2002) αγνοήθηκαν από την Ελλάδα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή έθιξε θέματα «ταμπού» για την Ελλάδα, όπως εφαρμογή της σαρίας στη Θράκη, παραβιάσεις των δικαιωμάτων τουρκικής και μακεδονικής μειονότητας και εκτεταμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ρομά. Επισήμανε επίσης τάση ιδρυματοποίησης των παιδιών χωρίς γονείς ή/και με αναπηρίες, απουσία αποτελεσματικής αντιμετώπισης κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών, έλλειψη προστασίας των παιδιών αιτούντων άσυλο ή/και ασυνόδευτων ανηλίκων ή/και παιδιών των φαναριών, ανεπάρκειες της δικαιοσύνης ανηλίκων (που φτάνει να δικάζει και 9χρονα), απουσία σεξουαλικής παιδείας, καταγραφή θρησκεύματος μαθητών στα σχολεία, ελεύθερη προβολή προϊόντων εναλλακτικών του θηλασμού σε μαιευτήρια, κτλ».

Άξιο μνείας είναι το γεγονός, ότι η επιτροπή καταγράφει ως βασικό παράγοντα δυσκολίας εφαρμογής της Σύμβασης την δημοσιονομικά αρνητική συγκυρία «βάναυσης» περικοπής πόρων, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Εκθέσεις, Μετααναγνώσεις

Κική Δημουλά – Η Περιφραστική Πέτρα

Μίλα .
Πες κάτι, οτιδήποτε.
Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία.
Διάλεξε έστω κάποια λέξη,
που να σε δένει πιο σφιχτά
με την αοριστία.
Πες:
«άδικα»,
«δέντρο»,
«γυμνό».
Πες:
«θα δούμε»,
«αστάθμητο»,
«βάρος».
Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται
μια σύντομη, άδετη, ζωή με τη φωνή σου.
Μίλα.
Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας.
Εκεί που τελειώνουμε εμείς
Αρχίζει η θάλασσα.
Πες κάτι.
Πες «κύμα», που δεν στέκεται.
Πες «βάρκα», που βουλιάζει
αν την παραφορτώσεις με προθέσεις.
Πες «στιγμή»,
που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται,
μην τη σώζεις,
πες,
«δεν άκουσα».
Μίλα.
Οι λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους,
έχουν τους ανταγωνισμούς:
αν κάποια απ αυτές σε αιχμαλωτίσει,
σ’ ελευθερώνει άλλη.
Τράβα μία λέξη απ΄τη νύχτα
στην τύχη.
Ολόκληρη νύχτα στην τύχη.
Μη λες «ολόκληρη»,
πες «ελάχιστη»,
που σ αφήνει να φύγεις.
Ελάχιστη
αίσθηση,
λύπη
ολόκληρη
δική μου.
Ολόκληρη νύχτα.
Μίλα.
Πες «αστέρι», που σβήνει.
Δεν λιγοστεύει η σιωπή με μια λέξη.
Πες «πέτρα»,
που είναι άσπαστη λέξη.
Έτσι, ίσα ίσα
να βάλω έναν τίτλο
σ αυτή τη βόλτα την παραθαλάσσια.

από «το Λίγο του Κόσμου»

2 Σχόλια

Filed under Με την δύναμη της εικόνας, Μετααναγνώσεις