Monthly Archives: Μαρτίου 2012

«Η Φάκα»

Η βούληση μας, να προτείνουμε το Ντοκιμαντέρ της Μαρίνας Δανέζη «Η Φάκα» θα μπορούσε εκτός των άλλων να καθρεφτιστεί μέσα από δύο λόγους:

Ο πρώτος εντοπίζεται στο ομολογουμένως ευρηματικό ίντρο του με την αναδρομή στην φυλετικό-κοινωνική προσέγγιση με όρους ιστορικών συμφραζόμενων, δεισιδαιμονιών, «ιεροποίησης» ή θεοκρατικής συναντίληψης της Αναπηρίας, ως μέρους της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.

Ο δεύτερος, περισσότερο βιωματικός, βρίσκει τη συστοιχία του στη ρήση του Πρωταγωνιστή: «Μπορεί να έχω μια αναπηρία την Α αλλά μπορεί και ένας άνθρωπος να συντονίζεται μαζί μου…. Δηλαδή να πει κάποια πράγματα…»… κάτι που με μία πιο κοινωνιολογικά ιδωμένη οπτική θα εκφράζαμε ως ανάστροφη όψη της περιθωριοποίησης ή του αποκλεισμού…

Το Φιλμ «Η Φάκα» φιλοξενείται στην Ιστοσελίδα «doctv” και μπορείτε να το παρακολουθήσετε από εδώ.

Συνέχεια

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Με την δύναμη της εικόνας

Θέατρο Κωφών Ελλάδος: «41 Μέρες» – Βίντεο.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η πρόσφατη παρουσία των μελών του Θεάτρου Κωφών Ελλάδος στην City Press.

 

Οι ηθοποιοί του Θεάτρου Κωφών Ελλάδος μιλούν για τη φετινή τους παράσταση «41 Μέρες», σχολιάζουν την σημερινή πραγματικότητα της κρίσης, της ανισοτιμίας και των αποκλεισμών… όπως αυτές αντικρίζονται ως μεγέθη στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση, στα δικαιώματα εν γένει και φυσικά στην τέχνη…

 

Με την υπόμνηση λοιπόν εκ μέρους μας, ότι το Θέατρο Κωφών αναγνωρίζεται κοινωνικά, ως Θέατρο, τα δε μέλι του ως Ηθοποιοί… όχι όμως και νομοθετικά, εφόσον η πολιτεία εξακολουθεί να είναι προσκολλημένη σε κανονιστικούς φραγμούς περί αρτιμέλειας, ως προϋπόθεση φοίτησης των ενδιαφερόμενων ηθοποιών στις δραματικές σχολές…

 

Συγκρατώντας την φράση των μελών του Θεάτρου Κωφών Ελλάδος:

 

«…Εδώ……. με αυτόν τον τρόπο της έκφρασης…. Εμείς προσπαθούμε να δείξουμε, τι έχουμε μέσα μας… Σας δίνουμε την ευκαιρία, να μπείτε και να δείτε μέσα μας…»

 

…  την οποία και αντιγράψαμε αυτούσια από το εδώ παρουσιαζόμενο βίντεο… συστήνουμε ανεπιφύλακτα να το παρακολουθήσετε.

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Με την δύναμη της εικόνας

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς: «Αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας»

Τι βαθμό παίρνει η Ελλάδα;

Στις 29 Φεβρουαρίου 2012 δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς», η δραστηριότητα της οποίας σχετίζεται με την καταπολέμηση της διαφθοράς ως φαινομένου, που αφορά τόσο την Ελληνική όσο και την Διεθνή έννομη τάξη. Στην έκθεση παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της Έρευνας, που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια των μηνών Μαρτίου 2011 ως Ιανουαρίου 2012 και συμπεριέλαβε στο αντικείμενο της αξιολόγησης της επί τη βάση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας 12 πυλώνες.

Αμέσως κατωτέρω κοινοποιούμε αυτούσια την συνοπτική παρουσίαση της έρευνας, ενώ στο σύνολο της η έκθεση ανευρίσκεται στο: http://www.eurocharity.gr/files/ekthesi_aksiologisis_diethnis_diafaneia_ellas.pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Επισκόπηση

Η παρούσα έρευνα περί του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και της εφαρμογής του αναφορικά με θεσμούς («πυλώνες») – κλειδιά για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι εν λόγω πυλώνες αξιολογούνται στο πλαίσιο των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών («θεμελίων») της χώρας. Η παρούσα έρευνα δεν αποσκοπεί στη βαθειά ανάλυση των πυλώνων, αλλά περισσότερο στην επισήμανση των μεταξύ τους διασυνδέσεων και διαδράσεων. Η μεθοδολογία της έρευνας σχεδιάσθηκε από τη Γραμματεία της Διεθνούς Διαφάνειας. Η έρευνα καλύπτει περίπου την τελευταία τριετία, δεδομένου ότι στην Ελλάδα διενεργείται για πρώτη φορά, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου η εν λόγω έρευνα διεξάγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Φιλοδοξία της ΔΔ-Ε αποτελεί η επανάληψη της έρευνας στο άμεσο μέλλον, ώστε να επισημανθεί τυχόν μεταβολή (θετική ή αρνητική) στη διαχρονική λειτουργία του συστήματος.

Εργαλεία και παράγοντες για την αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας αποτελούν οι πρωτογενείς πηγές δικαίου, η σχετική βιβλιογραφία, οι μαρτυρίες εθνικών εμπειρογνωμόνων, καθώς και η επικύρωση των ευρημάτων από τη Γραμματεία της ΔΔ, την ελληνική Συμβουλευτική Επιτροπή και τον εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Τα πορίσματα και οι προτάσεις της έρευνας συζητήθηκαν στο Εθνικό Εργαστήρι, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 2011, ώστε να επισημανθούν οι προτεραιότητες για επικείμενες δράσεις κατά της διαφθοράς εκ μέρους του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και άλλων ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος.

Τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας σε κρίση

Η εν λόγω κρίση χρέους που μαστίζει την Ελλάδα αποτελεί απότοκο πολλών δεκαετιών σπατάλης, κακοδιαχείρισης και δομικών στρεβλώσεων, παρά το γεγονός ότι το 2001 κρίθηκε ότι η Ελλάδα πληροί τα οικονομικά κριτήρια για να ενταχθεί στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Έρευνες, Εκθέσεις

Αθηνά Αθανασίου «Ζωή στο Όριο»

"Ζωή στο Όριο"

«…Η αριστοτελική λογική της ζωής που αυτο-εκπληρώνεται τείνο­ντας προς το κανονιστικό της ιδεώδες μέσα στο χρόνο -ως (ανδρική, πολιτισμένη, έλλογη) πνευματική μορφή που οδηγεί την (θηλυκή, απολίτιστη, άλογη) παθητική ύλη στην πλήρη παρουσία του ορθώς ανθρώπινου- έχει προφανείς συνδηλώσεις έμφυλης και φυλετικής/ αποικιακής κυριαρχίας. Παρά τις κρίσιμες «παραλείψεις» του Αγκά-μπεν και άλλων σύγχρονων σχολιαστών της βιοπολιτικής, το φύλο, η σεξουαλικότητα, η αναπαραγωγή και η συσχετικότητα/συγγένεια -όχι ως αυτοτελείς και φυσικά θεμελιωμένες μεταβλητές ταυτότητας αλλά ως πολλαπλές συναρμολογήσεις σχέσεων εξουσίας και θέσεων υπο­κειμένου αποτελούν παράγοντες καθοριστικούς στην οροθέτηση της ιδιότητας του ανθρώπου και της ιδιότητας του πολίτη.  Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Μετααναγνώσεις