Tag Archives: Έρευνες Πεδίου

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς: «Αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας»

Τι βαθμό παίρνει η Ελλάδα;

Στις 29 Φεβρουαρίου 2012 δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς», η δραστηριότητα της οποίας σχετίζεται με την καταπολέμηση της διαφθοράς ως φαινομένου, που αφορά τόσο την Ελληνική όσο και την Διεθνή έννομη τάξη. Στην έκθεση παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της Έρευνας, που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια των μηνών Μαρτίου 2011 ως Ιανουαρίου 2012 και συμπεριέλαβε στο αντικείμενο της αξιολόγησης της επί τη βάση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας 12 πυλώνες.

Αμέσως κατωτέρω κοινοποιούμε αυτούσια την συνοπτική παρουσίαση της έρευνας, ενώ στο σύνολο της η έκθεση ανευρίσκεται στο: http://www.eurocharity.gr/files/ekthesi_aksiologisis_diethnis_diafaneia_ellas.pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Επισκόπηση

Η παρούσα έρευνα περί του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και της εφαρμογής του αναφορικά με θεσμούς («πυλώνες») – κλειδιά για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι εν λόγω πυλώνες αξιολογούνται στο πλαίσιο των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών («θεμελίων») της χώρας. Η παρούσα έρευνα δεν αποσκοπεί στη βαθειά ανάλυση των πυλώνων, αλλά περισσότερο στην επισήμανση των μεταξύ τους διασυνδέσεων και διαδράσεων. Η μεθοδολογία της έρευνας σχεδιάσθηκε από τη Γραμματεία της Διεθνούς Διαφάνειας. Η έρευνα καλύπτει περίπου την τελευταία τριετία, δεδομένου ότι στην Ελλάδα διενεργείται για πρώτη φορά, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου η εν λόγω έρευνα διεξάγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Φιλοδοξία της ΔΔ-Ε αποτελεί η επανάληψη της έρευνας στο άμεσο μέλλον, ώστε να επισημανθεί τυχόν μεταβολή (θετική ή αρνητική) στη διαχρονική λειτουργία του συστήματος.

Εργαλεία και παράγοντες για την αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας αποτελούν οι πρωτογενείς πηγές δικαίου, η σχετική βιβλιογραφία, οι μαρτυρίες εθνικών εμπειρογνωμόνων, καθώς και η επικύρωση των ευρημάτων από τη Γραμματεία της ΔΔ, την ελληνική Συμβουλευτική Επιτροπή και τον εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Τα πορίσματα και οι προτάσεις της έρευνας συζητήθηκαν στο Εθνικό Εργαστήρι, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 2011, ώστε να επισημανθούν οι προτεραιότητες για επικείμενες δράσεις κατά της διαφθοράς εκ μέρους του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και άλλων ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος.

Τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας σε κρίση

Η εν λόγω κρίση χρέους που μαστίζει την Ελλάδα αποτελεί απότοκο πολλών δεκαετιών σπατάλης, κακοδιαχείρισης και δομικών στρεβλώσεων, παρά το γεγονός ότι το 2001 κρίθηκε ότι η Ελλάδα πληροί τα οικονομικά κριτήρια για να ενταχθεί στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.

Συνέχεια

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Έρευνες, Εκθέσεις

Δίνοντας τον λόγο στα Παιδιά!

Είναι γεγονός, πως οι τελευταίοι μήνες του Φθινοπώρου είναι γεμάτοι επετειακές ημερομηνίες «εορτασμού»… Το αυτό βέβαια ισχύει και για τον κοντινό Δεκέμβρη…

 

Η φετινή 20η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού κινήθηκε κατά την προσωπική και άρα αυστηρά υποκειμενική μας εκτίμηση σε εξαιρετικά χλιαρούς τόνους, εάν όχι πέρασε απαρατήρητη…

 

 

Ίσως η δεδομένη σκλήρυνση του πυρήνα των διεκδικήσεων των Κοινωνών σε όλα τα επίπεδα, συνεπιφέρει και την ουσιαστική ή καλύτερα ουσιώδη νοηματοδότηση αυτών των «Διακριτών Ημερών», δωρίζοντας και εμποτίζοντας τις με αιτήματα, προσδοκίες και υπογραμμίσεις…

 

Προφανώς δεν αρκεί να γιορτάζουμε… για να γιορτάζουμε… Ποτέ δεν εξαρκούσε άλλωστε…

 

Αυτή η διαρκής ανάγκη υπενθύμισης των αυτονόητων όλες τις ημέρες του χρόνου, η «καθημερινή μη λησμοσύνη» εμφαίνεται ως ανθρωποκεντρική επιταγή παρουσίας και αφύπνισης. Η δε στάση μας απέναντι σε κάθε τι φαινομενικά πλασμένα μας αφορά…

Συνέχεια

2 Σχόλια

Filed under Έρευνες, Μετααναγνώσεις

Γ» Πανελλήνια Έρευνα Αναγνωστικής Συμπεριφοράς και Πολιτιστικών Πρακτικών 2010

Ανοιχτώ Βιβλίο jpg

Στις 4 Απριλίου του 2011 παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου, η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου ΕΚΕΒΙ τα αποτελέσματα της Γ’ Πανελλήνιας Έρευνας Αναγνωστικής Συμπεριφοράς και Πολιτιστικών Πρακτικών του 2010.

Για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων με τους/τις Ερευνώμενους, η διεξαγωγή των οποίων πραγματοποιήθηκε μέσω Δομημένου Ερωτηματολογίου  Μικτού Τύπου, δηλαδή ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων. Η επιστημονική ευθύνη σύνταξης του ανήκει στο ΕΚΕΒΙ ενώ η όλη διεξαγωγή του ερευνητικού πονήματος ανατέθηκε στην Εταιρεία «Metron Analysis». Για την έρευνα εργάστηκαν 67 ερευνητές και 9 επόπτες.

Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας:  Στο πρώτο στάδιο επελέγησαν τα οικοδομικά τετράγωνα διεξαγωγής της έρευνας, αναλογικά του πληθυσμού (proportional to size sampling) βάσει του αρχείου απογραφής 2001 της ΕΣΥΕ.   Στο δεύτερο στάδιο με συστηματική δειγματοληψία (systematic sampling), μέσα σε κάθε επιλεγείσα περιοχή επελέγησαν τα νοικοκυριά διεξαγωγής της έρευνας. – Τέλος στο τρίτο στάδιο, με απλή τυχαία δειγματοληψία επελέγησαν οι ερωτώμενοι (ηλικίας 15 ετών και άνω). Έτσι εξασφαλίστηκε η τυχαιότητα και αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πραγματικού πληθυσμού. Το μέγιστο δειγματοληπτικό σφάλμα προσεγγίζει στο σύνολο του δείγματος ±2,5% και στους/στις  αναγνώστες/ριες  βιβλίου ±3,9%.

Σημειώνεται, ότι η πρώτη Πανελλήνια Έρευνα Αναγνωστικής Συμπεριφοράς εντοπίζεται το 1999 και η δεύτερη το 2004.

Αντιγράφουμε αυτούσια την σύνοψη των αποτελεσμάτων της Έρευνας, όπως αποτυπώθηκε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του ΕΚΕΒΙ. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Έρευνες