Ο.Η.Ε.: επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας (Crc/C/Grc/Q/2-3)

Η χώρα μας υπέβαλε το 2008 την ενοποιημένη Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της, αναφορικά με την εφαρμογή των θεσπιζόμενων από την Διεθνή Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) δικαιωμάτων.

Αρκούμαστε επί του παρόντος στο να σημειώσουμε με αρνητική χροιά το άκρως «τεχνοκρατικό» περιεχόμενο της.

Το κείμενο της Δεύτερης και Τρίτης Περιοδικής Έκθεσης για την εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού και της οικείας Συνθήκης κατοχύρωσης τους, όπως υποβλήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται στην επίσημη μετάφραση του στο: http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.0-18.gr%2Fdownloads%2Fmetafrasi-ethnikis-ekthesis-dsdp-ypoyrgeio-eksoterikon&rct=j&q=%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D&ei=gx4sTpjHD8fesgbJxKT7Cw&usg=AFQjCNExCh2KZ-Gh5B9AtDT5TKBrhmF8QQ&sig2=p4p9PWHGlz22xJuxK-Y5bw

Η χώρα μας καλείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών να απαντήσει με νέα και επίκαιρα στοιχεία στα κατωτέρω ερωτήματα γενικότερου και εξειδικευμένου ενδιαφέροντος καθώς και να τεκμηριώσει με στατιστικά και πραγματιστικά δεδομένα τα μέτρα, που έχει λάβει στο μεσοδιάστημα της τριετίας, που παρήλθε στους τομείς επισήμανσης, τους αναφερόμενους επιγραμματικά, εφόσον καθίσταται εφικτό μέχρι τις 2 Αυγούστου του 2011. Σημειώνεται, ότι η διαμόρφωση τους προήλθε κατόπιν της παράλληλης εξέτασης της υποβαλλόμενης περιοδικής Έκθεσης από την χώρα μας με αυτήν, που εναλλακτικά υποβλήθηκε από το Δίκτυο Συνεργασίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Εναλλακτική Έκθεση ΜηΚυΟ σχετικά με την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από την Ελλάδα-, το οποίο προς το παρόν διατίθεται διαδικτυακά μόνον στην Αγγλική γλώσσα.

Παραθέτουμε αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα με τα τιθέμενα προς το Ελληνικό Κράτος ερωτήματα:

Πηγή πληροφοριών:

http://diktuo.files.wordpress.com/2011/07/greece-list-of-issues-crc-_gr.doc


Εφαρμογή της Συνθήκης των Δικαιωμάτων του παιδιού

Κατάλογος ζητημάτων που αφορούν πρόσθετες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας (Crc/C/Grc/Q/2-3)

Το συμβαλλόμενο κράτος καλείται να υποβάλει γραπτώς πρόσθετες και επικαιροποιημένες πληροφορίες, αν είναι εφικτό πριν από τις 2 Αυγούστου 2011.

Η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη της όλες τις διαστάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη κατά τη διάρκεια του διαλόγου με το συμβαλλόμενο κράτος.

Ι
Σε αυτό το τμήμα, το συμβαλλόμενο κράτος καλείται να υποβάλει τις απαντήσεις του στις παρακάτω ερωτήσεις σε 30 σελίδες.

1. Παρακαλώ παρέχετε τις λεπτομέρειες της προόδου που γίνονται από το συμβαλλόμενο κράτος για να ενισχύσει τη Εθνική Επιτροπή στον συντονιστικό της ρόλο, και ειδικότερα, λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή εξουσιοδότησή της, τη δομή (ιδιότητα μέλους) και τον προϋπολογισμό, καθώς επίσης και τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από αυτή.

2. Παρακαλώ παρέχετε πληροφορίες για το ρόλο του Εθνικού Παρατηρητήριου για τα Δικαιώματα των παιδιού και εξηγήστε γιατί δεν είναι λειτουργικό από την καθιέρωσή του το 2001.

3. Παρακαλώ παρέχετε περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του παιδιού που υιοθετείται το 2008. Παρακαλώ διευκρινίστε το χρονικό πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, πώς συνδέεται με το εθνικό πλάνο ανάπτυξης, πώς συμπεριλαμβάνεται στην σύνταξη προϋπολογισμού και εάν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού σχολίου αριθ. 5 της Επιτροπής (2003) και των συστάσεων που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της Ημέρας Της Γενικής Συζήτησης Σχετικά Με Τους Πόρους Για Τα Δικαιώματα Του Παιδιού – Ευθύνη Των Κρατών (2007).

4. Παρακαλώ παρέχετε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης και των περικοπών στον προϋπολογισμό και που έχουν επιπτώσεις στην φτώχεια και την προστασία των παιδιών. Παρακαλώ επικεντρώστε στα μέτρα που λαμβάνονται για να διορθώσουν ή να μετριάσουν τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στα παιδιά, γυναίκες και φτωχές οικογένειες, που λαμβάνονται από το 2010.

5. Παρακαλώ παρέχετε τις πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται για να καθιερώσουν ένα κεντρικό σύστημα, που καλύπτει όλες τις πτυχές της Συνθήκης, για τη συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων όσον αφορά τα παιδιά, ειδικά όσον αφορά τη κακοποίηση ανηλίκων και την παραμέλησή τους, τα ανάπηρα παιδιά και άλλα παιδιά που χρήζουν ειδικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών- Ρομά, των παιδιών-μεταναστών, των ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων ασύλου και των ανήλικων αιτούντων ασύλου.

6. Παρακαλώ παρέχετε τις πληροφορίες για τα νομοθετικά μέτρα που λαμβάνονται από το συμβαλλόμενο κράτος για να εναρμονίσουν και να τροποποιήσουν τις νομικές διατάξεις που θέτουν ακόμα την ηλικία της ενηλικίωσης στα 17 χρόνια, και ειδικότερα στα άρθρα 150 και 155 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 347 και 469 του Ποινικού Κώδικα, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο άρθρο που δεν είναι σύμφωνο με τη Συνθήκη.

7. Παρακαλώ σχολιάστε τις πληροφορίες ότι ο νόμος της Σαρία συνεχίζει να υπερισχύει οποιουδήποτε άλλου εσωτερικού νόμου σε θέματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου για τους μουσουλμάνους της Θράκης, κάνει διακρίσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε κληρονομικά ζητήματα και δεν λαμβάνει υπόψη το συμφέρον του παιδιού στην περίπτωση διαζυγίου κατά τη λήψη απόφασης για την κηδεμονία του παιδιού.

8. Παρακαλώ παρέχετε τις πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των παιδιών Ρομά, των παιδιών που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα, παιδιών που αυτοπροσδιορίζονται ότι ανήκουν σε μακεδονική μειονότητα, των παιδιών με αναπηρίες, και οποιασδήποτε άλλης ομάδας που χρήζει προστασίας για να εξασφαλίσει ότι δεν γίνονται διακρίσεις.

9. Παρακαλώ παρέχετε τις πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται από το συμβαλλόμενο κράτος και προβλέπουν ότι τα παιδιά εισακούονται σε όλες τις περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, σπιτιού, σχολείου, δομών παιδικής πρόνοιας, και δικαστικών και διοικητικών διαδικασιών.

10. Παρακαλώ παρέχετε τις πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται από το συμβαλλόμενο κράτος για να εξασφαλίσουν την εγγραφή των μακεδονικών ονομάτων και την κατάλληλη μεταγραφή των τουρκικών ονομάτων στα επίσημα έγγραφα. Παρακαλώ υποδείξτε τα μέτρα που λαμβάνονται για να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά Ρομά εγγράφονται αποτελεσματικά στα ληξιαρχεία και δεν γίνονται ανιθαγενείς.

11. Παρακαλώ εξηγήστε εάν υπάρχει ένα σύστημα και διαδικασίες σε ισχύ για να διασφαλίσουν την περιοδική επιθεώρηση των τοποθετήσεων των παιδιών σε δομές εναλλακτικής μέριμνας, που περιλαμβάνουν την ανάδοχη οικογένεια και την υιοθέτηση.

12. Παρακαλώ παρέχετε τις πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται για να εντοπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μετανάστες και τα παιδιά που αιτούνται άσυλο σχετικά με τους κινδύνους της πώλησης, της παράνομης διακίνησης, της σεξουαλικής και οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης υιοθέτησης, και ιδιαίτερα, αναφέρετε τα μέτρα που πάρθηκαν για να αντιμετωπιστεί το trafficking παιδιών στην περίπτωση παιδιών Ρομά από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το 2010 – 2011.

13. Παρακαλώ παρέχετε τις πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται για να εφαρμοστεί η ισχύουσα εκπαίδευση για τα ανάπηρα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων πληροφοριών για τις παροχές των ανθρώπινων, τεχνικών και υλικών πόρων και υποστήριξης.

14. Παρακαλώ παρέχετε τις πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται για να ερευνήσουν την περίπτωση της δολοφονίας ενός 15 χρονών αγοριού, του Αλέξη Γρηγορόπουλου, τον Δεκέμβριο του 2008 από έναν αστυνομικό στην Αθήνα, για την ποινική δίωξη και τιμωρία του δράστη. Παρακαλώ παρέχετε τις πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται για να διερευνήσουν τις αυθαίρετες συλλήψεις, την υπερβολική χρήση δύναμης και την κακοποίηση από την αστυνομία στην ειρηνική πορεία την πρώτη επέτειο αυτού του γεγονότος.

15. Παρακαλώ παρέχετε τις πληροφορίες για την έρευνα της περίπτωσης εξαφάνισης 500 παιδιών από το ίδρυμα Αγία Βαρβάρα μεταξύ των ετών 1998 και 2002.

ΙΙ
Σε αυτό το τμήμα, η Επιτροπή προσκαλεί το συμβαλλόμενο κράτος να καταθέσει σύντομη (τρεις σελίδες το πολύ) ενημέρωση για πληροφορίες που εμπεριέχονται στην Έκθεση και αφορούν:

(α) Νέα σχέδια νόμων ή νόμοι, και αντίστοιχοι κανονισμοί τους,

(β) Νέοι Οργανισμοί (και αρμοδιότητές τους) ή θεσμικές μεταρρυθμίσεις,

(γ) Πρόσφατα εισαχθείσες πολιτικές, προγράμματα και σχέδια δράσης καθώς και το πεδίο δράσης τους και χρηματοδότησή τους

(δ) Πρόσφατες επικυρώσεις των οργάνων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

ΙΙΙ
Στοιχεία, στατιστικές και άλλες πληροφορίες, αν είναι διαθέσιμα:

1. Παρακαλώ παρέχετε τα στατιστικά στοιχεία, που αποτελούνται από το φύλο, την ηλικία, την εθνική προέλευση, τις αστικές και αγροτικές περιοχές και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και την ανάλυση τάσης που καλύπτουν τα έτη 2008, 2009 και 2010 στα εξής (ποσοστιαία για κάθε ηλικιακή ομάδα):

(α) Ποσοστό παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση

(β) Ποσοστό των παιδιών που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(γ) Ποσοστό των παιδιών σε μη-επίσημα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

(δ) Αναλογία δάσκαλος-παιδιά και αριθμός παιδιών στην τάξη.

2. Παρακαλώ παρέχετε τα στοιχεία για την περίοδο υποβολής των εκθέσεων, που αποτελούνται από το φύλο, την ηλικία, την εθνική προέλευση, τις αστικές και αγροτικές περιοχές και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, για άτομα κάτω από την ηλικία των 18 που περιλαμβάνονται στη παιδική εργασία, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων και άτυπων τομέων της.

3. Παρακαλώ παρέχετε τα στοιχεία που αφορούν δημοσιονομικές περικοπές που έγιναν ως τμήμα των μέτρων λιτότητας, και ιδιαίτερα, στην υγεία, εκπαίδευση και τους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες έχουν άμεσες επιπτώσεις στα παιδιά.

4. Σε σχέση με τη κακοποίηση ανηλίκων, παρακαλώ παρέχετε τα στοιχεία, που συνθέτονται από το φύλο, την ηλικία, την εθνική προέλευση, τις αστικές και αγροτικές περιοχές και τους τύπους παραβιάσεων που αναφέρονται, για την περίοδο υποβολής των εκθέσεων στις αναφερθείσες περιπτώσεις της κακοποίησης ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης, του αριθμού και του ποσοστού των περιπτώσεων που είχαν ως αποτέλεσμα είτε απόφαση Δικαστηρίου είτε άλλους τύπους ελεγκτικών διαδικασιών, και του αριθμού και του ποσοστού των θυμάτων που έχουν λάβει παροχή συμβουλών και βοήθεια επανένταξης.

5. Παρακαλώ διευκρινίστε τον αριθμό των ανάπηρων παιδιών, μέχρι την ηλικία των 18, με αναφορά σε ηλικία, φύλο και αστική/αγροτική περιοχή για τις χρονιές 2008, 2009 και 2010:

(α) Διαβίωση με τις οικογένειές τους

(β) Διαβίωση σε Οργανισμούς

(γ) Θετή Οικογένεια

(δ) Παρακολούθηση σε κανονικά σχολεία

(ε) Παρακολούθηση σε ειδικά σχολεία

(στ) Δεν πηγαίνουν σχολείο.

Επιπλέον, το συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να απαριθμήσει τα πεδία που έχουν επιπτώσεις στα παιδιά και θεωρεί άμεσης προτεραιότητας για την εφαρμογή της Συνθήκης.

[H μετάφραση έγινε από το Δίκτυο Δικαιωμάτων του Παιδιού]

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Εκθέσεις

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s