Θέσεις Της Κίνησης Χειραφέτησης ΑμεΑ, αναφορικά με την εγκύκλιο του ΙΚΑ 37/2011

Η απόφαση της Διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων να περικόψει σε ποσοστό έως και 50% το αποδοτέο ποσό προς τους/τις Ασφαλισμένους/ες με Αναπηρία για την κτήση ορθοπεδικών ή ορθωτικών ειδών και τεχνητών βοηθημάτων από σήμερα αποτελεί μία πραγματικότητα, εφόσον η 1η Ιουλίου συνιστά την ημερομηνία έναρξης της άκρως δυσμενούς από πλευράς δικαιωματικής Εγκυκλίου 37/2011.

Ελπίζουμε, ότι η σοβαρότητα ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος, συνδεόμενου με τον σκληρό πυρήνα του Δικαιώματος της Αξίας του/της Ανθρώπου αλλά και με την διατήρηση των ελάχιστων εγγυήσεων για την ποιότητα ζωής όλων των Ανθρώπων με Αναπηρία δεν θα υποβαθμιστεί.

Προσδοκούμε οι επισημάνσεις και αιτιάσεις μας να βρουν ηχηρές φωνές συμπαράστασης.

Με την πεποίθηση, ότι η παρούσα συγκυρία θα δώσει το έναυσμα για να ανοίξει ένας διάλογος ουσιώδης και ψύχραιμος προς την κατεύθυνση μιας κριτικής θεώρησης γύρω από την αποκατάσταση, την υγεία, την κοινωνική προστασία και την κατάγνωση ασφαλιστικών δικλείδων υπέρ αυτών: Αναδημοσιεύουμε στο σύνολο του το Κείμενο των Θέσεων της Κίνησης Χειραφέτησης ΑμεΑ, μιας συλλογικότητας ενεργοποιημένων Πολιτών/ισών.

Θέσεις Της Κίνησης Χειραφέτησης ΑμεΑ, αναφορικά με την εγκύκλιο του ΙΚΑ 37/2011
Αθήνα 29/06/2011

Προς: Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο
Κοιν:
-Πρόεδρο της Δημοκρατίας
-Πρωθυπουργό
-Πρόεδρο της Βουλής
-Γραφείο Υπουργού Εργασίας
-Γραφείο Υπουργού Υγείας
-Κοινοβουλευτικές Ομάδες(ΠΑΣΟΚ,ΝΔ,ΚΚΕ,ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ,ΛΑΟΣ,
ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ,ΔΗΜ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ)
-Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
-Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Βουλής
-Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
-Συνήγορο του Πολίτη
-Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
-Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων
Έλληνες και ξένους Δημοσιογράφους

Η Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ ως μία συλλογικότητα ενεργοποιημένων Πολιτών/ισών προέβη την 6η Ιουνίου 2011 στην κατάληψη του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Ι.Κ.Α., έχοντας βαθιά συναίσθηση της εξαιρετικά αρνητικής συγκυρίας, και των δικαιωματικών εκπτώσεων και υπερβάσεων των άκρων ορίων της αξιοπρεπούς και ισότιμης διαβίωσης όλων των Κοινωνών με Αναπηρία που στο όνομα και με κριτήρια αποκλειστικά οικονομιστικής θεώρησης αυτή άκριτα τις νομιμοποιεί.
Η πράξη μας αυτή δεν αποτέλεσε μια συμβολική παρέμβαση περιστασιακού χαρακτήρα ή ρηχού εντυπωσιασμού. Κάθε άλλο όπως τονίσαμε και στο απολογιστικό Δελτίο Τύπου μας: «Η διεκδίκηση της κοινωνικής χειραφέτησης των Ανθρώπων με Αναπηρία συνιστά έναν αγώνα διαρκείας.», ο οποίος τουλάχιστον εκ μέρους μας θα δοθεί από κάθε μετερίζι, χωρίς μετριασμούς, ωραιοποιήσεις και αθετήσεις.
Η δημοσιοποίηση της κατάληψης και των αιτημάτων μας από το σύνολο των ΜΜΕ, καθώς και η πολιτική πίεση που ασκήθηκε μέσω των επερωτήσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση της εγκυκλίου 40/2011, με την οποία ανεστάλη προσωρινά έως την 1η Ιουλίου 2011, η ισχύς της εγκυκλίου 37/2011.
Η επίμαχη Εγκύκλιος υπήρξε προϊόν αυτόβουλης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς προηγουμένως να κληθούν προς ακρόαση και διαβούλευση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι/ες και εν τέλει υφιστάμενοι/ες το κατάφορο οικονομικό βάρος της περικοπής των αποδοτέων από τον Ασφαλιστικό Φορέα ποσών.

Η τακτική σιωπής, που ακολούθησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Α. παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα της συμμετοχής των Ανθρώπων με Αναπηρία δια των εκπροσωπευτικών τους οργανώσεων στις διαδικασίες πολιτικού και δημόσιου διαλόγου, με ταυτόχρονη λήψη πλήρους γνώσης και διαφανούς ενημέρωσης για τις αποφάσεις, που τους/τις αφορούν, και υποβολή των προτάσεων τους, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 29 της υπογραφείσας από την χώρα μας Δ.Σ. του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Συμμετοχή στον πολιτικό και δημόσιο βίο), στις Γραμμές Δράσης αρίθμ. 9 (Υγειονομική Περίθαλψη), 10 (Αποκατάσταση) και 11 (Κοινωνική Προστασία) του Σχεδίου Δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση των δικαιωμάτων και της πλήρους συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία στην κοινωνία 2006-2015 (ταυτόσιμο κείμενο της Σύστασης REC (2006) 5) και στην Σύσταση REC (2003) 19 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη, σχετικά με την πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα, αποτελώντας ουσιαστικά την βάση πραγμάτωσης της Δημοκρατίας, των αρχών του Κράτους Δικαίου, της Ισότητας και του σεβασμού της Κοινωνίας των Πολιτών/ισών.

Η αθρόα περικοπή με την Εγκύκλιο 37/2011 από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του αποδοτέου ποσού κατά την χορήγηση ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών σε ποσοστό έως και 50% υποβαθμίζει κατάφορα την ποιότητα ζωής των Ασφαλισμένων με Αναπηρία, αφαιρώντας τους το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, μέσω της εξάλειψης στην πράξη της αυτονόητης δυνατότητας, εξαιτίας του υψηλότερου αισθητά εφεξής κόστους, να επιλέξουν το ποιοτικά κατάλληλο και αποκαταστατικά ορθότερο είδος με γνώμονα τους ατομικούς τους ενδείκτες χρήσης και διαβίωσης, όπως αυτοί διαμορφώνονται από τις συνθήκες της αναπηρίας, την οποία βιώνουν και σε αρμονία με τις παραδοχές και τις αρχές της φυσιατρικής επιστήμης και της αποκατάστασης.

Η μη συμπερίληψη κοινωνικών κριτηρίων, αξιολόγησης, χαρακτηρισμού και ταξινόμησης των αναπηρικών ειδών και βοηθημάτων ενδιαφέροντος και η υιοθέτηση αυστηρά οικονομικών κριτηρίων ναι μεν εξυπηρετεί την πολιτική ανάγκη περιορισμού της δημόσιας δαπάνης σε όλα τα επίπεδα, ωστόσο απομακρύνεται από τις πραγματικές διαστάσεις βιωσιμότητας με όρους ισοτιμίας όλων των Ανθρώπων με Αναπηρία.

Πριν και πέρα από κάθε πολιτική απόφαση υπάρχει μια απαραβίαστη στάθμη σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εκφράζει στοιχειωδώς την αρμόζουσα κοινωνική αλληλεγγύη και αποδοχή της αξίας του ανθρώπου και της ποικιλομορφίας του .

Και είναι ακριβώς αυτό το άκρο όριο της αξιοπρέπειάς μας, που υπερκερνά η υποβάθμιση των κορυφαίων δικαιωμάτων κάθε Κοινωνού με Αναπηρία στην αποκατάσταση, στην υγεία και στην κοινωνική προστασία, χωρίς ανισότητες, που μας ωθεί στο να αξιώσουμε από το Ι.Κ.Α. την άμεση απόσυρση της κατάπτυστης Εγκυκλίου με αρίθμ. 37/2011, της οποίας η ισχύς άρχεται από την 1η Ιουλίου 2011 και την επαναφορά της προϊσχύουσας Εγκυκλίου έως το χρονικό σημείο περάτωσης της εκ νέου διαβούλευσης, από μηδενική βάση, με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων πίεσης για το σύνολο του κειμένου της και την ανάλυση των πινάκων, που επισυνάπτονται σε αυτήν από διεπιστημονική επιτροπή.
Στις 17 Ιουνίου 2011 Η Κίνηση Χειραφέτησης ΑΜΕΑ αποδεχόμενη, πρόσκληση του Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλου, όρισε εκπρόσωπο ο οποίος και συναντήθηκε με τον Διοικητή του φορέα, εκθέτοντας προφορικά τις θέσεις της.
Καταστήσαμε σαφές ότι το χρονικό περιθώριο που τέθηκε για την διαπραγμάτευση της εγκυκλίου δεν επαρκεί για την ουσιαστική και σε βάθος επεξεργασία του περιεχομένου της, συνυπολογιζομένης της κρισιμότητας των υπό ρύθμιση ζητημάτων.
Η δικαιολόγηση της απόφασης του Ι.Κ.Α. για την περικοπή των αποδοτέων ως προς τα βοηθήματα και τεχνητά μέλη ποσών στην ανάγκη περιστολής και καταπολέμησης των υπερτιμολογήσεων των εν λόγω αγαθών στο πλαίσιο της Ελληνικής αγοράς μετακυλύει την ευθύνη άκριτα και άδικα στους/στις τελικούς/ες Χρήστες/ριες και δικαιούμενους/ες αυτών, οι οποίοι/ες καλούνται εν τέλει να επωμιστούν, επιβαρύνοντας αδρά το εισόδημα τους.

Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να ανιχνεύσει τους μηχανισμούς και συσχετισμούς διαφθοράς, όπου και αν αυτοί υπάρχουν, που γέννησαν και συντηρούν τις υπερτιμολογήσεις και πλασματικές κοστολογήσεις των αναπηρικών ειδών και βοηθημάτων, αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική κάθαρσης και εξυγίανσης της αγοράς, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ασφαλισμένους/ες με Αναπηρία, οι οποίοι/ες καλούνται να καλύψουν πρακτικά, πληρώνοντας… αυτό το κενό…. Σημειώνουμε δε ότι τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία επιβάλλεται η δημιουργία ανεξάρτητου Εθνικού φορέα ο οποίος θα ελέγχει, πιστοποιεί ,κατασκευάζει, ή θα θέτει αποφασιστικά τις προδιαγραφές της κατασκευής, εισαγωγής και διακίνησης αναπηρικών βοηθημάτων, καθώς και η αναβάθμιση του Ε.Ι.Α.Α.

Επειδή τα δικαιώματα της υγείας, της αποκατάστασης και της κοινωνικής προστασίας κατοχυρώνονται Συνταγματικά στο άρθρο 21 παρ.3, για όλους/ες τους/τις Πολίτες/ισες κατά δε την παρ. 6 του ίδιου άρθρου: «…. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», και επειδή οι πάσης φύσεως τιθέμενοι κατά των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περιορισμοί θα πρέπει να είναι ανάλογοι προς τον σκοπό ως προς τον οποίο τίθενται, αξιώνουμε από την Διοίκηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προβεί:

• Στην οριστική απόσυρση της Εγκυκλίου 37/2011 και στην επαναδιαπραγμάτευση του περιεχομένου της από μηδενική βάση, με την συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των Ανθρώπων με Αναπηρία.

• Στην προσωρινή επαναφορά έως την ολοκλήρωση της διαβούλευσης της προϊσχύουσας Εγκυκλίου, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν εύρυθμα όλοι/ες οι Διοικούμενοι/ες με Αναπηρία.

• Στην άμεση συγκρότηση διεπιστημονικής επιτροπής για την αναλυτική επεξεργασία του επισυναπτόμενου στην Εγκύκλιο 37/2011 Πίνακα κατά κατηγορία και κατ’ είδος ή κατά βοήθημα χωριστά, στο πλαίσιο μιας ολιστικής και όχι μονόπλευρα οικονομιστικής προσέγγισης.

• Στην διαβάθμιση των επί μέρους ειδών και βοηθημάτων σε αγαθά απόλυτης προτεραιότητας και μη, με γνώμονα την ζωτική σημασία, που αυτά εμφανίζουν υποστηρικτικά, συμβάλλοντας στην κατοχύρωση του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης των ασφαλισμένων με Αναπηρία, που τα χρησιμοποιούν, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους.

• Στην εισαγωγή ποιοτικών και κοινωνικών κριτηρίων αξιολόγησης των επί μέρους ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών, τα οποία θα συνδέονται: α) με την ειδικότερη μορφή Αναπηρίας, που αυτά υποστηρίζουν, β) με το βαθμό εξάρτησης του/της δικαιούμενου/ης και την αναγκαιότητα χρήσης τους στην καθημερινή ζωή, γ) με την εξέλιξη της τεχνολογίας σε αυτόν τον τομέα, δ) με την συνεκτίμηση των πορισμάτων και αρχών της φυσιατρικής επιστήμης και της αποκατάστασης, ε) με την διατήρηση μιας απαραβίαστης στάθμης εγγυήσεων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία και θα λαμβάνεται υπόψη σε κάθε δημόσια απόφαση ή παρέμβαση, στ) με την διασφάλιση των θεμελιωδών οικουμενικών αρχών της μη διάκρισης και της ίσης πρόσβασης όλων των Πολιτών/ισών με Αναπηρία στα συγκεκριμένα αγαθά, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας ή άλλης πεποίθησης, ηλικίας, (γήρατος, ανηλικότητας και παιδικότητας), σεξουαλικής ταυτότητας ή μικτής ή πολλαπλής αναπηρίας ή άλλης κατάστασης. ζ) με την εφαρμογή της αρχής της εξειδίκευσης όπου αυτή απαιτείται και τέλος η) με την λήψη υπ’ όψιν των εξόδων συντήρησης και της διάρκειας ζωής των αγαθών.

Η Πολιτεία καλείται να διακριβώσει τα βαθύτερα αίτια πρόκλησης και εδραίωσης του φαινομένου των υπερτιμολογήσεων των αναπηρικών ειδών και βοηθημάτων, εξετάζοντας όλες τις φανερές και λανθάνουσες δυσλειτουργίες της οικείας ολιγοπωλειακής αγοράς καθώς και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα αναχαίτισης τους.

Το Κράτος και οι Δημόσιοι Φορείς υποχρεούνται να σέβονται τα αναγνωρισμένα από την Παγκόσμια έννομη τάξη Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις και Διακηρύξεις και στο Σύνταγμα η δε μη επάρκεια των απαιτούμενων πόρων δεν μπορεί να οδηγεί στην παραβίαση ενός σκληρού πυρήνα εφαρμογής και προστασίας τους.

Απαιτούμε, από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων να ανταποκριθεί απτά στα αιτήματα μας, σταθμίζοντας και αποφασίζοντας αυτήν την φορά με κέντρο τον/την Άνθρωπο…

Ο ενστερνισμός και η αναφορά στις πανανθρώπινες αξίες άλλωστε προσέδωσαν στις κοινωνίες ιστορικά τα στοιχεία της αλληλοαποδοχής, της ειρήνευσης και της δικαιότητας, στοιχεία, που τις βοήθησαν να εξελιχθούν.

Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ:Μηδενική Ανοχή
mideniki.anoxi@gmail.com

http://www.facebook.com/mideniki.anoxi

Σχετικά Δημοσιεύματα:

«Πρέπει να τερματιστούν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας της ολιγοπωλειακής αγοράς αναπηρικών βοηθημάτων» Α. Σκορδίλης, «Επί Ίσοις Όροις».</a

«ΟΗΕ: Απειλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα τα ελληνικά μέτρα λιτότητας» tvxs.gr

Η Σελίδα της Κίνησης Χιεραφέτησης ΑμεΑ στο Facebook.

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s